Zdrowie

Poziom bezpieczeństwa NIFTY, czyli testu nieinwazyjnego wykonywanego w Blumedica

Bezpieczeństwo NIFTY, a więc testu nieinwazyjnego wykonywanego w Blumedica jest nie do zakwestionowania. Użycie innowacyjnych technologii powoduje, że badanie jest bezpieczne dla matki oraz dla płodu. Nie ma niebezpieczeństwa poronienia oraz powstania infekcji wewnątrzmacicznych. Poza nieinwazyjnością do przeprowadzenia testu zachęcają: wysoka wykrywalność i nad wyraz niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Szczegóły na temat badania wskazane są na stronie https://www.blumedica.pl/test-prenatalny-nifty-poznan/ i warto się z nimi zaznajomić.

Szczególnie chętnie pacjentki placówki zgłaszają się na to badanie, zmotywowane przez lekarzy. Jeżeli test wykazuje wynik negatywny, rodzice mogą zachować spokój. Kiedy natomiast wynik wskazuje na podwyższone ryzyko pojawienia się choroby genetycznej, jest podstawą do rozszerzenia diagnostyki o badania inwazyjne. Nie jest zaskakujące, że test NIFTY jest o wiele chętniej robiony przez przyszłe matki. NIFTY to doskonały przykład na to, że rozwój badań prenatalnych jest duży. Badania prenatalne przeprowadzane w nowocześnie funkcjonującej placówce medycznej Blumedica to testy wiarygodne, przeznaczone dla przyszłych mam.

Zdecydować się na nie muszą szczególnie te kobiety, które są w grupach ryzyka wystąpienia wad płodu. Próbki testu są sprawdzane w nowoczesnym laboratorium, co daje gwarancję skutecznie przeprowadzonego badania. Wykrywalność na poziomie większym niż 99% brzmi przekonywująco. Badanie zalecane jest dla kobiet: które mają 35 lat lub więcej, ze stwierdzonymi zaburzeniami chromosomów u siebie albo w rodzinie, jak i u takich, u których inne badania przesiewowe były już przeprowadzone w pierwszym trymestrze i podały wysokie ryzyko aneuploidii. Test NIFTY może wykryć zaburzenia genetyczne jakie spowodowane są nadmiarem albo brakiem informacji genetycznych w DNA dziecka. Częstotliwość występowania trisomii płodu jest powiązana z wiekiem matki.